Süt İçmeyene İncir

1 dakika okuma süresi

Süt İçmeyene İncir

Bazı kişiler için süt içmek bir işkence olabilir. Bir de ne olursa olsun ağzına sürmeyen de var.

Bazı kişiler için süt içmek bir işkence olabilir. Bir de ne olursa olsun ağzına sürmeyen de var. Bu gibi durumlarda sütün vücuda sağladığı yararları sağlayacak başka gıdalara yönelmek gerekiyor. Mesela incir… İn­cir içinde var olan yük­sek oran­da­ki kal­si­yum ve fos­for­la ke­mik ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Üste­lik  içer­di­ği kal­si­yum, di­ğer be­sin­ler­de­ki­ne gö­re çok da­ha ko­lay sin­di­ri­lir. KANSERE KARŞI ETKİLİ Süt içemediğiniz için, in­cir tüketebilir ve sütün vücuda sağladığı yararları incirden elde edebilirsiniz. Ay­rı­ca incir, içer­di­ği ‘ben­zal­de­hi­t’ ad­lı mad­dey­le kan­ser­li hüc­re­le­rin bü­yü­me­si­ni ön­ler, kan­se­re kar­şı et­ki­li olur.

shutterstock_228304411

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİLİ BİR MÜSHİL Ku­ru in­cir­den ha­zır­la­nan in­füz­yon, özel­lik­le ço­cuk­lar­da kor­ku­suz­ca kul­la­nı­la­bi­len et­ki­li bir müs­hil­dir. Bu­nun için iki-üç ku­ru in­cir doğ­ra­nır. Üze­ri­ne kay­nar su dö­kü­le­rek 10-15 da­ki­ka dem­len­di­ri­lip bir in­füz­yon ha­zır­la­nır. Bu in­füz­yon­dan çocuklara gün­de 2-3 bar­dak içi­lir.

BU İÇERİĞE TEPKİ VER!


  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji
  • emoji

YORUMLAR

Kullanıcı Avatarı
/sivilcelerinizi-daha-da-cogaltacak-10-hatali-cilt-bakimi-12673.html