ÇEREZ UYARISI

Web sitesi, sayfalarımızın okunmalarını isimsiz temelde analiz etmek, sizlere daha okunabilir içerik oluşturmak, reklamları sizin ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amacı ile üçüncü taraf tedarikçilerin Çerezlerinin yanı sıra kendi Çerezlerini de kullanmaktadır. Gizlilik Politikamızda daha fazla bilgi bulunmaktadır. Bu web sitesini aktif şekilde kullanmaya devam etmekle Çerezler kullanmamızı kabul etmiş olursunuz.

Süt İçmeyene İncir

Süt İçmeyene İncir
Paylaş:
15 Ocak 2015 13:35

Bazı kişiler için süt içmek bir işkence olabilir. Bir de ne olursa olsun ağzına sürmeyen de var.


Bazı kişiler için süt içmek bir işkence olabilir. Bir de ne olursa olsun ağzına sürmeyen de var. Bu gibi durumlarda sütün vücuda sağladığı yararları sağlayacak başka gıdalara yönelmek gerekiyor. Mesela incir… İn­cir içinde var olan yük­sek oran­da­ki kal­si­yum ve fos­for­la ke­mik ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Üste­lik  içer­di­ği kal­si­yum, di­ğer be­sin­ler­de­ki­ne gö­re çok da­ha ko­lay sin­di­ri­lir. KANSERE KARŞI ETKİLİ Süt içemediğiniz için, in­cir tüketebilir ve sütün vücuda sağladığı yararları incirden elde edebilirsiniz. Ay­rı­ca incir, içer­di­ği ‘ben­zal­de­hi­t’ ad­lı mad­dey­le kan­ser­li hüc­re­le­rin bü­yü­me­si­ni ön­ler, kan­se­re kar­şı et­ki­li olur.

shutterstock_228304411

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİLİ BİR MÜSHİL Ku­ru in­cir­den ha­zır­la­nan in­füz­yon, özel­lik­le ço­cuk­lar­da kor­ku­suz­ca kul­la­nı­la­bi­len et­ki­li bir müs­hil­dir. Bu­nun için iki-üç ku­ru in­cir doğ­ra­nır. Üze­ri­ne kay­nar su dö­kü­le­rek 10-15 da­ki­ka dem­len­di­ri­lip bir in­füz­yon ha­zır­la­nır. Bu in­füz­yon­dan çocuklara gün­de 2-3 bar­dak içi­lir.


Bu içeriğe tepki ver!

  • Alkış

  • Bayıldım

  • Komik

  • Düşünceli

  • Korktum

  • Kızdım

  • Kötü
Yorumlar
Bunlara da göz atmak ister misiniz?
x Bunlara da Bakabilirsiniz